Χλωριωτές Νερού


Πού χρησιμοποιούνται οι χλωριωτές;

Οι χλωριωτές νερού χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Η συνηθέστερη χρήση τους είναι στα δημοτικά υδραγωγεία. Για την οξείδωση των ανεπιθύμητων συστατικών του νερού και για την επεξεργασία των απόνερων ως προϊόντα επαγγελματικής και βιομηχανικής επεξεργασίας.

Τι είναι η χλωρίωση;

Η χλωρίωση είναι η κοινή μέθοδος απολύμανσης του νερού της ύδρευσης και χρησιμοποιείται από τις εταιρείες ύδρευσης για την οξείδωση των ανεπιθύμητων συστατικών του νερού.

Η χλωρίωση γίνεται με υγρό χλώριο εμπορίου, την κοινώς γνωστή χλωρίνη που είναι υποχλωριώδες νάτριο. Η προσθήκη του χλωρίου στο νερό είναι εύκολη υπόθεση και έχει αυτοματοποιηθεί, καθώς το χλώριο διατίθεται σε υγρή μορφή.

χλωρίωση νερού

Πώς λειτουργούν οι χλωριωτές νερού;

Ο χλωριωτής αποτελείται από μία δοσιμετρική αντλία η οποία διοχετεύει σε μικρές δόσεις το χλώριο στο νερό, και από έναν κάδο για την άντληση του χλωρίου. Η δοσιμετρική αντλία έχει μικρή κατανάλωση σε ρεύμα και είναι οικονομική.

Σε εγκαταστάσεις βαρέως τύπου, επαγγελματικές, βιομηχανικές, δημοτικά υδραγωγεία, υπάρχουν περισσότερα εξαρτήματα όπως ο αναλυτής χλωρίου αλλιώς αντλία ανακυκλοφορίας που ρυθμίζει την παρουσία και άρα δοσολογία του χλωρίου στο πόσιμο νερό.


Image credits: waterandhealth.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.