Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης


Τι είναι το σύστημα ή φίλτρο αντίστροφης όσμωσης;

Η αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιείται ευρέως για το φιλτράρισμα του νερού, δηλαδή παρέχει πόσιμο νερό στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα με τη σημερινή τεχνολογία, από οποιαδήποτε πηγή προέρχεται αυτό ή τη μετατροπή του από την οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκεται, σε πόσιμο. Το σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικές διεργασίες διήθησης του νερού που συλλαμβάνει και απομακρύνει τις ακαθαρσίες από τα δημοτικά υδραγωγεία είτε σε υφάλμυρο, γλυκό ή αλμυρό νερό.

Η αντίστροφη όσμωση φιλτράρει το νερό μέσα από στάδια επεξεργασίας, συνήθως 3, μέσω διαφόρων φίλτρων νερού όπως το φίλτρο ενεργού άνθρακα, φίλτρων γεύσης και οσμής, καθώς και μεμβρανών, και το εξάγει σε πόσιμη μορφή, κατάλληλο για μαγείρεμα και συνήθεις οικιακές χρήσεις.

αντιστροφη οσμωση

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης ρυθμίζονται από παγκόσμιες προδιαγραφές ποιότητας όπως είναι τα ISO, NSF, Water Quality. Οι έρευνες τα κατατάσσουν στην υψηλότερη κατηγορία συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού, καθώς αφαιρούν επικίνδυνες, τοξικές ουσίες ή απλά βλαβερές, περιττές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό όπως είναι τα χημικά, τα φυτοφάρμακα, τα βαρέα μέταλλα, τα άλατα, το χλώριο, τα χώματα κ.ά.

Τα πλεονεκτήματά τους πολλά: εύκολη τοποθέτηση λόγω των μικρών τους διαστάσεων, μπορούν άνετα να τοποθετηθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, και έχουν μία ξεχωριστή έξοδο (βρύση) για την παροχή πόσιμου νερού.

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης διακρίνονται σε οικιακά και επαγγελματικά.

Οικιακά συστήματα

Τα οικιακά προορίζονται για μικρή κατανάλωση και προσφέρονται για κατοικίες ή ενυδρεία. Η κατανάλωση ορίζεται σε λίτρα ανά ημέρα και είναι συνήθως μικρής δυνατότητας όπως και η πίεσή τους. Συνήθως τοποθετούνται λόγω των μικρών τους διαστάσεων κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, μέσα στο ντουλάπι του νεροχύτη. Μια απλή προσθήκη γίνεται στην παροχή του νερού όπου υπάρχει και η βάνα παροχής και οι μικρές διαστάσεις αφήνουν χώρο για άλλες χρήσεις του ντουλαπιού.

Επαγγελματικά συστήματα

Τα επαγγελματικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες όπως ρύθμιση αγωγιμότητας της σκληρότητας του νερού και PH νερού, μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση (heavy-duty) και αντοχή βαρέως τύπου, περισσότερα στάδια επεξεργασίας από 3 και δυνατότητες σύνδεσης με επαγγελματικές μηχανές όπως είναι οι μηχανές ροφημάτων, καφετιέρες κλπ. Για μεγαλύτερη αυτονομία παρέχεται και ξεχωριστή δεξαμενή νερού ή αντλία πιέσεως.

Πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση των φίλτρων αντίστροφης όσμωσης και ποια τα ανταλλακτικά τους;

Η αντικατάσταση του φίλτρου αντίστροφης όσμωσης εξαρτάται πάντοτε από τη χρήση, δηλαδή την ημερήσια κατανάλωση, την ποσότητα νερού που υφίσταται επεξεργασία. Συνήθως για μια μέτρια κατανάλωση, επεξεργασία ή φιλτράρισμα του νερού π.χ. των 15 λίτρων την ημέρα, τα φίλτρα πρέπει να αλλάζουν κάθε 2 μήνες. Το κόστος είναι μικρό ανά μήνα, γύρω στα 15 ευρώ. Έπειτα για την αντικατάσταση της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης, γίνεται όποτε παραστεί ανάγκη.

Ανταλλακτικά και συντήρηση των επαγγελματικών συστημάτων-φίλτρων αντίστροφης όσμωσης

Η αντικατάσταση του φίλτρου ιχνοστοιχείων γίνεται μετά από την επεξεργασία ορισμένων χιλιάδων λίτρων, και περισσότερων για τα προφίλτρα του συστήματος. Επίσης, και στην περίπτωση των επαγγελματικών συστημάτων, η μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης αντικαθίσταται όταν το απαιτεί η χρήση.

Να τονιστεί ότι η συχνότητα αντικατάστασης των φίλτρων εξαρτάται πάντοτε από την ποιότητα της παροχής νερού. Λιγότερο επιβαρυμένο νερό, πιο αργή η αντικατάσταση και το αντίστροφο.

Τι είναι η όσμωση;

Η όσμωση είναι φυσική διεργασία όπου το νερό περνά μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη που χωρίζει δύο διαλύματα διαφορετικής πυκνότητας. Το νερό περνάει από το αραιό προς το πυκνό διάλυμα. Η αντίστροφη όσμωση είναι ακριβώς το ανάποδο. Το νερό αναγκάζεται να περάσει από το πυκνό προς το αραιό διάλυμα γιατί στην πλευρά του πυκνού διαλύματος εφαρμόζεται μεγαλύτερη πίεση από την οσμωτική.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.